Makineler için normal dışı bir durum oluştuğu zaman otomatik olarak bunu fark edilebilir hale getirip hatanın tespitini ve üretimi derhal durdurma imkanını sağlayan sisteme Jidoka denir.
Jidoka Otonomasyon olarak da adlandırılır. Otomasyondan faklı olarak otonomasyon bir işte yaşanacak herhangi bir problemin tespitinin ve/veya kontrolünün teminatıdır. Jidoka, her proseste yerinde kaliteyi sağlamayı ve bir operatör tarafından denetim altında tutulmadan makinelere iyi parça ile hatalı olanı ayırt etme olanağı verir.

Jidoka yaklaşımı, Toyota Grubunun Kurucusu Sakichi Toyoda’nın herhangi bir iplik koptuğunda otomatik olarak duran bir tekstil dokuma makinesi geliştirmesi ile doğmuştur. Öncesinde, bir iplik koptuğunda dokuma makinesi, bir operatör hatayı fark edinceye kadar metrelerce hatalı kumaş üretiyordu ve hatayı önlemenin tek yolu her makinenin bir operatör tarafından gözetim altında tutulması idi.
Jidoka, çalışanların makineleri devamlı olarak gözetleme ihtiyacını ortadan kaldırıp bir operatörün birçok makineyi kontrol altında tutabilmesini olanak tanıyarak büyük verimlilik artışı sağlar. Jidoka, Tam Zamanında (JIT) ile birlikte Toyota Üretim Sisteminin iki taşıyıcı sütunundan biridir.

Danışmanlık Bilgi Formu