En mükemmel şirketler dahi yüzlerce, binlerce iyileştirme fırsatlarına sahiptirler. Hiçbir şirketin kaynakları fırsatlarını sıra ve önem gözetmeksizin iyileştirebilecek kadar geniş değildir.
Yalın olgunluk değerlendirme çıktıları ve yalın dönüşüm yol haritası ile öncelikli iyileştirme fırsatlarına odaklanmanıza yardımcı oluruz.
Görsel Yönetim yaklaşımı ile öncelikli alanlarınızdaki hata ve kayıpları görünür hale getirmenize, sorunların kök nedenlerini analiz ederek önleyici aksiyonlar almanıza katkıda bulunuruz.

Stiza, Görsel Yönetim ile firmanıza, Yerinde KaliteOEE (üretim verimliliği yönetimi), TPM (toplam üretken bakım) gibi yetkinliklerinizi günlük izleme ve olumsuzluklara yerinde ve hızlı müdahalede bulunma fırsatları kazandırır.

Akış ve KanBan (çekme) sistemini tesis etmenizi sağlayarak Tedarik Zinciri Yönetimini ezberin dışına taşır.
PUKÖ döngüsü ve sürekli iyileştirme günlük hayatın ayrılmaz parçası haline gelir.
Stiza, değer akış haritaları ile öncelikli süreçlerin tıkanan adımlarını daha net görmenizi sağlar. Bu dar boğaz adımlar için yapacağımız kaizenler ile süreçlerin daha hızlı ve daha verimli akmasına yardımcı oluruz.
Çalışanların problem çözme yetkinliği yayılarak gelişir ve şirket sorunları iyice büyüdükten sonra sadece birkaç yönetici tarafından değil, büyümeden her kademe tarafından yerinde çözülür.

Danışmanlık Bilgi Formu